Kunstexpositie Geuzenmaand

Geuzenmaandtentoonstelling 2022: Onafhankelijk

De maand maart staat in Vlaardingen, onder de noemer ‘Geuzenmaand’, in het teken van het gedachtengoed van de verzetsgroep ‘De Geuzen’ en het uitreiken van de Geuzenpenning. Rondom de uitreiking van de Geuzenpenning worden door tal van cultuurspelers uit de stad passende activiteiten georganiseerd. Via kunst en cultuur willen de initiatiefnemers van de Geuzenmaand de Vlaardingers en de bezoekers van de stad meer bekend maken met deze waarden, en hen inspireren en motiveren in hun dagelijks denken en handelen. Een van de activiteiten is een expositie op twee locaties - Museum Vlaardingen en de Grote Kerk - , waarbij de deelnemende kunstenaars zich laten inspireren door het thema van het laureaat. Gastcurator van deze expositie is de Vlaardingse kunstenaar Jan van Dorp. Dit jaar is het thema van de expositie Onafhankelijk.

Onafhankelijk

Bewust en zorgvuldig zijn ruim 30 kunstenaars uitgenodigd, die zich verbinden met het thema ‘onafhankelijk’. In een verkennend vooronderzoek zijn kunstenaars bezocht en bevraagd op het thema ‘onafhankelijk je werk kunnen doen’. Dat waren indringende gesprekken, die de waarde van het thema bevestigen. De selectie en uitnodiging vond daarna plaats in contact, gesprek en atelierbezoeken. Er is een interessante variatie van plaatselijke, regionale, nationale en internationale kunstenaars. Daarbij is specifiek aandacht voor de koppeling tussen senior en junior kunstenaars, om vanuit het thema gezamenlijk werk te maken en op deze manier het erfgoed en gedachtegoed ‘door te geven’. Kunstenaars vanuit de LHBTIQ+- community  versterken het inclusieve denken en werken. 

 

Deelnemende kunstenaars: Aldo Hoeben, Akiko  Susuki, Bojidar Tonoff, Bea Last, David Jenowe, Els Otten, Francis Beaty, Frans van Viegen, Frans de Winter, Friedie Kloen, Harry Schumacher, Hans Schuttenbeld, Hans Rikken, Inge van Haastert, Irma Rengur,  Jilles de Man, Joel Bonk, Joop Vaissier, Jorge Simelio, Karin de Visser, Kouji Ohno, Kim Zeegers, Larisa Sjoerds, Luuk Kuipers, Peter Koole, Paula Kouwenhoven, Roel Teeuwen, Ron Weijers, Rahan Deljo, Tobias Lengkeek, Wolfgang Brenner, Susumu Ohira.

 

De tentoonstelling is tijdens de Geuzenmaand te zien in Museum Vlaardingen en De Grote Kerk. Na Vlaardingen brengt de tentoonstelling een bezoek aan de herkomststeden van de Geuzen, te weten: Delft, Maassluis, Rotterdam en Schiedam. In elke stad is een educatief programma met scholen en een ateliergesprek.